Πλαίσιο πινακιδας του συνεργείου αυτοκινήτων "ΜΑΚΗΣ ΚΩΦΟΣ" στα Τρίκαλα

Πλαίσιο πινακιδας του συνεργείου αυτοκινήτων "ΜΑΚΗΣ ΚΩΦΟΣ" στα Τρίκαλα

Πλαίσιο πινακιδας του συνεργείου αυτοκινήτων "ΜΑΚΗΣ ΚΩΦΟΣ" στα Τρίκαλα