Μπλουζάκι με κέντημα "Αποκατάσταση" της κλινικής αποθεραπείας και αποκατάστασης στα Τρίκαλα

Μπλουζάκι με κέντημα "Αποκατάσταση" της κλινικής αποθεραπείας και αποκατάστασης στα Τρίκαλα


Μπλουζάκι με κέντημα "Αποκατάσταση" της κλινικής αποθεραπείας και αποκατάστασης στα Τρίκαλα