Διαφημιστικό Μαγνητάκι του κρεοπωλείου "ΣΑΡΑΛΙΩΤΗ" στην Δράμα

Διαφημιστικό Μαγνητάκι του κρεοπωλείου "ΣΑΡΑΛΙΩΤΗ" στην Δράμα

Διαφημιστικό Μαγνητάκι του κρεοπωλείου "ΣΑΡΑΛΙΩΤΗ" στην Δράμα