Ανάπτυξη του concept στην αγορά σας

Ανάπτυξη του concept στην αγορά σας

Αν έχετε αποφασίσει να ξεκινήσετε μια επιχείρηση με ένα εντελώς νέο αντικείμενο για τα δεδομένα της αγοράς στην οποία θα δραστηριοποιηθείτε, θα πρέπει να εργασθείτε σκληρά για την αναγνώριση του προϊόντος ή της υπηρεσίας στην αγορά. Προτού, όμως, αναπτύξετε και εδραιώσετε την επιχείρησή σας, θα πρέπει να ξεκαθαρίσετε το προφίλ της αγοράς.
Οι χρήστες του προϊόντος ή της υπηρεσίας σας μπορούν να ταξινομηθούν ως

οι πρωτοπόροι,
η μικρή πλειοψηφία,
η μεγάλη πλειοψηφία
και οι αρνητικοί προς το concept σας πελάτες.

Στους πρωτοπόρους ανήκουν εκείνοι οι πελάτες που αναζητούν συνεχώς το νέο, το καινούργιο και αγοράζουν αμέσως κάθε νέο προϊόν ή κάθε νέα υπηρεσία που βγαίνει στην αγορά, οπότε θα είναι οι πρώτοι πελάτες που θα επισκεφθούν το κατάστημά σας και θα αγοράσουν το προϊόν σας- κυρίως από περιέργεια.
Στη μικρή πλειοψηφία ανήκουν εκείνοι που αποφασίζουν να δοκιμάσουν ένα προϊόν αφού έχουν ακούσει από κάποιους άλλους γι’ αυτό, ενώ
Στη μεγάλη πλειοψηφία ανήκουν οι άνθρωποι εκείνοι που θα θελήσουν να δοκιμάσουν το προϊόν σας αφού έχουν ακούσει από μεγάλο αριθμό άλλων ανθρώπων ότι το έχουν δοκιμάσει και ότι είναι τέλειο.
Οι αρνητικοί προς το concept σας πελάτες είναι εκείνοι που ίσως να μην αγοράσουν ποτέ το προϊόν σας και οι οποίοι απλά δεν χρειάζονται το συγκεκριμένο προϊόν για τη δική τους προσωπική ικανοποίηση. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι που δεν επηρεάζονται σχεδόν ποτέ από την ψυχολογία της μάζας.