Ατζέντα με ανάγλυφο logo της επιχείρησης "ΠΑΤΟΥΚΑΣ" Τζάμια -Κρύσταλα

Ατζέντα με ανάγλυφο logo της επιχείρησης "ΠΑΤΟΥΚΑΣ" Τζάμια -Κρύσταλα

Ατζέντα με ανάγλυφο logo της επιχείρησης "ΠΑΤΟΥΚΑΣ" Τζάμια -Κρύσταλα