Ποδιές κρεοπωλείου "Κολώνας" στα Τρίκαλα

Ποδιές κρεοπωλείου "Κολώνας" στα Τρίκαλα... Ποδιές εργασίας ειδικής ραφής για το κρεοπωλείο "Κολώνας" στα Τρίκαλα 


Ποδιές κρεοπωλείου "Κολώνας" στα Τρίκαλα

Ποδιές κρεοπωλείου "Κολώνας" στα Τρίκαλα... Ποδιές εργασίας ειδικής ραφής για το κρεοπωλείο "Κολώνας" στα Τρίκαλα