Καλλιτεχνικό Φυλλάδιο του ζωγράφου "Βανταλή Παναγιώτη" με την βιογραφία του


 Καλλιτεχνικό Φυλλάδιο του ζωγράφου "Βανταλή Παναγιώτη" με την βιογραφία του...φυλλάδιο για τις ανάγκες της έκθεσης των έργων του στο Μουσείο Τσιτσάνη.  

Καλλιτεχνικό Φυλλάδιο του ζωγράφου "Βανταλή Παναγιώτη" με την βιογραφία του

Καλλιτεχνικό Φυλλάδιο του ζωγράφου "Βανταλή Παναγιώτη" με την βιογραφία του...φυλλάδιο για τις ανάγκες της έκθεσης των έργων του στο Μουσείο Τσιτσάνη.